Ouders over de school

"De leerkrachten en IB-ers zijn oprecht zeer betrokken bij de ontwikkeling van onze kinderen. Ze proberen zo goed mogelijk aan te sluiten bij hun persoonlijke onderwijsbehoefte. Of dit nu gaat om extra begeleiding of om pluswerk. Onze kinderen voelen zich echt gezien en gehoord. En wij als ouders ook!"

"Onze kinderen gaan met plezier naar De Regenboog. Wij merken dat onze kinderen zichzelf kunnen zijn op school. Tevens wordt er naar de individuele leerling gekeken en de behoefte aan extra ondersteuning of juist extra uitdaging die daarbij wordt gegeven, wordt als zeer belangrijk ervaren. Dat de school hun zaakjes goed op orde heeft, is wel gebleken uit de manier van omschakeling van fysiek onderwijs naar onderwijs op afstand en hoe dit door de school en leraren is opgepakt."

"Wij zijn 3 jaar geleden vanuit een grote stad naar Amerongen verhuisd. Daarbij zijn onze kinderen in groep 1 & groep 4 ingestroomd op De Regenboog. De Regenboog heeft ervoor gezorgd dat zij goed geland zijn. Wij ervaren een zeer hoge betrokkenheid vanuit De Regenboog naar onze kinderen en ook naar ons als ouders."

"Onze kids gaan met veel plezier naar school. De oudste geeft zelfs aan erg blij te zijn met zijn klas en zijn meester. Wat ons als ouders opviel is dat het onderwijs op afstand heel snel werd opgepakt en dat dit goed geregeld was."

"Onze drie kinderen zitten allemaal op basisschool De Regenboog. We zien De Regenboog als dorpsschool die representatief is voor dat gedeelte van Amerongen waarin de school staat. Op school zijn, naast de enthousiaste juffen, ook relatief veel meesters werkzaam. Op De Regenboog is er echt oog en zorg voor de individuele leerling, ouders worden serieus genomen en kinderen worden binnenboord gehouden zolang dit in het belang is van de leerling. Er wordt veel structuur en duidelijkheid geboden aan de kinderen en ook de nodige humor is aanwezig. Al met al een hele plezierige school voor onze kinderen!"

"Onze drie kinderen hebben al jaren een veilige en fijne plek op De Regenboog. Een mooie school waar onze kinderen gezien worden en mogen zijn wie ze zijn. Ook op momenten dat het niet allemaal 'vanzelf' gaat en er soms andere dingen nodig zijn wordt er mee gedacht en zijn leerkrachten beschikbaar en bereid.
Dat de schoolorganisatie gedegen is en vooruitstrevend bleek ook toen Corona zijn intrede deed. Heel snel waren spullen beschikbaar en kon overgegaan worden op digitaal onderwijs. Kortom een school waar we blij mee mogen zijn!"