Ons onderwijs

Op deze pagina vindt u informatie over de documenten die ons onderwijs beschrijven.
 

Schoolgids: 

In de schoolgids beschrijven wij uitgebreid over waar ons onderwijs voor staat en de manier waarop we ons onderwijs vormgeven. De schoolgids wordt jaarlijks geschreven door het team en deze wordt vervolgens ter instemming voorgelegd aan de medezeggenschapsraad (MR). Uiteindelijk stelt het bestuur de schoolgids vast.
Wanneer u op
deze link klikt komt u bij de schoolgids van onze school. 

Schoolplan:
Het schoolplan is een kwaliteitsdocument waarin het beleid wordt geformuleerd en vastgesteld. De missie en visie van de school worden beschreven en er staan actiepunten voor een periode van vier jaar in beschreven. Dit beleidsplan is een onmisbaar document, dat bijdraagt aan de kwaliteit van het onderwijs en het onderwijsbeleid op De Regenboog. Elke vier jaar wordt het schoolplan, in nauw overleg met het team, opgesteld door het management van de school. Ter goedkeuring wordt het schoolplan vervolgens voorgelegd aan het toezichthoudend bestuur en de medezeggenschapsraad.
Wanneer u op
deze link klikt komt u bij het schoolplan. 

Geschiedenis:
De Regenboog is één van de twee protestants-christelijke scholen in Amerongen. Het bestuur wordt gevormd door de vereniging 'Een school met de Bijbel'. De vereniging werd in 1894 in Amerongen opgericht. 
In 1965 werd in Amerongen-Noord de christelijke kleuterschool Lenteleven geopend. Twee jaar later werd dit gevolgd door de opening van de lagere school 'Prinses Beatrixschool'. Deze twee scholen zijn in 1985 samengegaan tot basisschool De Regenboog. In mei 2012 hebben wij ons schoolgebouw in Allemanswaard mogen betrekken. Een prachtig multifunctioneel gebouw, waarbinnen een diversiteit aan (ontwikkelings-)mogelijkheden aanwezig is.