Actuele informatie Coronavirus

Berichtgeving via het Ouderportaal aan ouders vanwege de Corona crisis:

* Nieuwsboog 14 - 27 maart 2020
* Tips - ter ondersteuning bij het thuisonderwijs

* Brief Gemeente Utrechtse Heuvelrug - Opvang

Extra Nieuwsboog 20-03-2020 (inclusief brief opvang SKDD)
* Brief van 17-03-2020
Brief van 16-03-2020
Brief van 15-03-2020

ONDERWIJS OP AFSTAND
Momenteel werken de kinderen van CBS De Regenboog natuurlijk thuis. De kinderen van groepen 4 t/m 8 hebben allemaal een chromebook van school mee naar huis genomen. Ook hebben zij een pakket werk en krijgen zij iedere week een weektaak. Twee keer per dag zijn er instructie- en vraagmomenten via videobellen gecreëerd met de leerkracht.
De kinderen van de groepen 1 en 2 hebben ook een pakket met werk mee naar huis. Elke dag wordt er met hen gecommuniceerd over dat wat er op het programma staat.


De kinderen aan het werk thuis

                                    
Groep 2 - Sven volgt de                   Groep 8 - Levi aan het werk
uitleg van  juf LisetteDe juffen en de meesters thuis aan het werk

                      
                   

werkplek meester Martijn                      werkplek Juf Annieke